Oferujemy

 • pomiary sytuacyjno–wysokościowe
 • mapy zasadnicze do celów projektowych
 • pomiary realizacyjne:
  • wytyczenie budynków i budowli
  • wytyczenie przebiegu sieci podziemnych i naziemnych oraz przyłączy przydomowych
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne:
  • budynków i budowli
  • sieci i infrastruktury uzbrojenia terenu
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia znaków granicznych
 • pomiary i czynności związane z obsługą inwestycji
 • oraz inne czynności geodezyjne dostosowane do Twoich potrzeb